Κρέπες ανά τον κόσμο!!!

Κρέπες ανά τον κόσμο!!!

Μια άλλη εκδοχή της κρέπας..Οι άνθρωποι ψήνουν πάνω σε βαρέλια και μας αποδεικνύ-

ουν ότι η κρέπα είναι κατ' εξοχήν street food..

Πίσω