Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγής καλύπτουν κάθε επισκέπτη και συναλλασσόμενο μεταξύ του χρήστη και του foodspot69.gr. Η αποδοχή τους έχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας.

Κάθε αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης.
 
Για την ολοκλήρωση παραγγελίας, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας του δικτυακού τόπου foodspot69.gr.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας σας μπορείτε να την ακυρώσετε, στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@foodspot69.gr.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής

Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω αντικαταβολής.

Τα στοιχεία καρτών δεν αποθηκεύονται, καθώς οι συναλλαγές προωθούνται αυτόματα στο σύστημα της τράπεζας .
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. (αρ. 4 ν. 2251/94). Προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος σε αυτήν την περίπτωση είναι να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία άθικτη, να μην έχει επέλθει καμία φθορά σε αυτό ή αποσφράγισή του και να έχετε διαθέσιμη την απόδειξή πώλησής του. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ελέγχετε τα προϊόντα που φτάνουν σε σας κατά την στιγμή της παράδοσής τους για εμφανή ελαττώματα των ίδιων ή της συσκευασίας τους. Σε περίπτωση επιστροφής τoυ προϊόντος τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν με τον τρόπο που ενδείκνυται ως ο καταλληλότερος.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται η Αθήνα, όπου και εδρεύει η εταιρεία.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Τα προϊόντα παραδίδονται στην υπηρεσία Ταχυμεταφορών ή Πρακτορείου εντός μίας ημέρας από την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Τυχόν διορθώσεις στην παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν αυτή αποσταλεί.

Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν παραδοθούν από υπαιτιότητα της foodspot69.gr εντός τριάντα (30) ημερών, ο χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση.

 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία πραγματοποίησε την παραγγελία ο αγοραστής. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα foodspot69.gr.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Για τα δικαιώματα καταγγελίας και υπαναχώρησης από την σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας περί καταναλωτή.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή/και υπαναχώρησης από την πώληση θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως στο info@foodspot69.gr.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιες περιπτώσεις είναι: απεργίες, πλημμύρες, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες ή κάθε κατάσταση η οποία δεν εξαρτάται από την foodspot69.gr., όπως προβλήματα και καθυστερήσεις των ίδιων των προμηθευτών στις παραδόσεις των προϊόντων τους.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας